షకీల బిగ్ బాస్ 7 తెలుగు వికీ , చరిత్ర ,వయస్సు ,కుటుంబం ,ప్రియుడు,సినిమాల వివరాలు (Shakeela (Bigg Boss 7 Telugu) Wiki, Biography, Age, Family, Boy Friend, Movies list in Telugu )

Shakeela (Bigg Boss 7 Telugu) Wiki

షకీల బిగ్ బాస్ 7 తెలుగు వికీ , చరిత్ర ,వయస్సు ,కుటుంబం ,ప్రియుడు,సినిమాల వివరాలు (Shakeela (Bigg Boss 7 Telugu) Wiki, Biography, Age, Family, Boy Friend, Movies list ) షకీల ఒక శృంగార తార గా ,యువకుల కలల రాణిగా ప్రసిద్ధికి ఎక్కారు .అంతే కాకుండా ఆమె కాంగ్రెస్ లో చేసి తన రాయకీయ ప్రస్థానాన్ని కూడా మొదలు పెట్టారు .పలు రకాల టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ లో కూడా పాల్గొనడం … Read more

उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय: एक सांस्कृतिक और शैक्षणिक रत्न

Uttarakhand Sanskrit University

हिमालय की मनमोहक सुंदरता के बीच स्थित, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत भाषा की स्थायी विरासत और इसके द्वारा प्रस्तुत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। प्राचीन भाषा संस्कृत को बढ़ावा देने, संरक्षित करने और आगे बढ़ाने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ स्थापित, यह संस्थान क्षेत्र की विरासत और उससे आगे की … Read more